Effectuation

Effectuation is de aanpak die stoelt op vijf succesprincipes die steeds weer terugkomen in succesvol ondernemerschap en haaks staan op hetgeen ons is geleerd: de principes van ‘Effectuation’. Saras Sarasvathy is foundster van de kreet Effectuation. Het was haar onderzoek onder supervisie van Nobelprijswinnaar Herbert Simon waar de 5 principen voor het eerst onderkent werden. Stuart Read is prof bij IMD in Lausanne, hij overtuigd corporate executives en PHD-studenten doorlopend van het nut van effectuation. Dankzij deze twee mythbusters leest u nu op deze site over effectuation. Zij zijn beiden leden van de Board of Knowledge van het Center for Effectuation van Corsendonk College en zien er op toe dat de kennis die verspreid wordt door effectuation.nl en alle andere effectuation websites wereldwijd, voortdurend state-of-the-art is.

 

De Vijf principes van ‘Effectuation’

1. Het ‘Bird in the hand’ principe: Wacht niet tot het geniale miljardenidee je in de schoot valt, maar leer eerst te roeien met de riemen die je hebt. Start met wie je bent, wat je weet en wie je kent. En niet noodzakelijk met een vooropgesteld doel. Begin met te kijken welke zwaluw je al in handen hebt, in termen van vaardigheden, middelen en een netwerk.

2. Het ‘Affordable loss’ principe: Hoeveel van de beschikbare middelen ben je eigenlijk bereid in te zetten om te bereiken wat je wilt. Kun je je dat veroorloven? Wat is deze ondernemende activiteit me echt waard? Door jezelf deze vragen te stellen, verschuif je het ondernemersperspectief van ‘investeren’ naar ‘resultaat’.

3. Het ‘Crazy quilt’  principe: Een interessant principe voor succes. Dit principe stelt centraal dat je moet samenwerken met anderen die in jouw zakelijk idee geloven. Ieder voor zich investeert niet meer dan hij of zij zich kan veroorloven. Ieder draagt bij aan het grotere geheel, waardoor veel verschillende vaardigheden en netwerken beschikbaar komen.

 

4. Het ‘Lemonade’ principe: dit principe is eigenlijk een heel optimistisch principe, het tegenovergestelde van ‘overal beren op de weg zien’. Sta juist open voor verrassingen en benut ze in je voordeel, laat die beren broodjes smeren. Zie ze dus als een nuttige toevoeging en niet als te mijden hindernissen. Het ondenkbare blijft niemand die zijn nek uitsteekt bespaard, net zomin als iemand die zijn kop in het zand steekt.

5. Het ‘Pilot in the plane’ principe: Bij dit principe staat centraal dat je zelf door jouw handelingen de toekomst kunt maken en dus bepalen wat er met een trend gebeurt, en niet andersom. Co-creëer de toekomst met middelen die je beheerst en met zelfverkozen partners.

 

Bedankt voor uw aanmelding.
button_back_hover menu_bg