Buitenkanskaarten

Een buitenkans gaat verder dan het incidenteel uitnodigen van een gastspreker of een excursie naar een bedrijf of museum. Het gaat om de combinatie van initiatief nemen, streven naar wederzijds voordeel en het arrangeren van onderwijs. Op deze pagina vindt u vele voorbeelden van buitenkansen die geschikt zijn voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs. Een buitenkans is een combinatie van kansen zien, kansen benutten en waarde toevoegen (win-win).

Een etalage als ruimte voor het uitstallen van uw schoolprojecten.

De school-etalage biedt leerlingen de gelegenheid zich met allerlei schoolmomenten en eigen schoolproducten te presenteren. Van opstel tot 3d kunstwerkstuk, alles kan gepresenteerd worden mits….. er aan de wetten van kansrijk etaleren wordt voldaan!

Lees verder

Buitenkans

Deze buitenkans biedt school en leerling de gelegenheid om zich te profileren. Wat wil de school uitstralen? Hoe wil de klas zich presenteren? Wat wil de indivuele leerling kwijt over zijn dagelijkse schoolervaringen? Leerlingen leren tevens de wetten van ‘visual merchandising’ kennen en ervaren.

Kansen benutten

De docent informeert bij de gemeente of winkeliersvereniging óf en voor hoelang de desbetreffende ruimte beschikbaar is als expo-ruimte. Laat leerlingen een lijst maken van aspecten uit het schoolleven die een plaats in de etalage verdienen. Afhankelijk van de looptijd programmeren de leerlingen (desnoods van wisselende klassen) elke maand een nieuw thema. Van fotodagboeken tot 3d kunstwerkstukken of thuiskunst van leerlingen; veel is de moeite waard om ‘in het raam’ gezet te worden!


Tijdens ‘Broodje Politiek Lunchdebatten’ gaat de klas in debat.

Deze buitenkans biedt leerlingen de gelegenheid om met politieke partijen te praten over onderwerpen zoals bijvoorbeeld ‘jongeren & werkgelegenheid’ of ‘jongeren & een duurzame wereld’.

Lees verder

Kansen benutten

De docent zorgt voor een lijst met contactpersonen van de verschillende partijen en begeleidt het versturen van de uitnodigingen. Leerlingen verzinnen relevante gespreksthema’s en prikkelende stellingen, geven aan met welke partijen ze in gesprek willen en stellen de uitnodigingsbrief op. Vervolgens verdiepen ze zich in de spelregels van het debat en bereiden zich voor op de Broodje Politiek Lunchdebatten die gehouden kunnen worden.


De school stuurt brieven naar externen? Leerlingen geven advies.

Wie schrijft die blijft…… in gesprek! Leerlingen kijken bij Nederlands naar de verschillende soorten brieven die vanuit school worden verstuurd. Hoe lopen de verschillende communicatielijnen? Waarover wordt er met welke groep en in welke vorm gecommuniceerd?

Lees verder

Buitenkans

Deze buitenkans biedt de leerling de mogelijkheid zich te verdiepen in de spelregels van bedrijfscommunicatie. Waartoe en hoe krijgt deze communicatie vorm? Wat is het doel? Welke boodschap moet er aan welke doelgroep overgebracht worden? Is deze communicatie eenmalig of seizoensgebonden (jaarplanning)?

Kansen benutten

De leerlingen inventariseren de verschillende briefmomenten en vormen met elkaar een schrijfpanel. Ze leveren hun tekstbijdragen bijvoorbeeld bij het informeren over open dagen of bij de terugkerende brieven rondom de profielkeuze van leerlingen.

De docent Nederlands blijft betrokken en is verantwoordelijk voor de (communicatie)lijn tussen schooladministratie en het leerlingen schrijfpanel.


Groenteboer heeft nieuwe dagverse salade. De klas maakt reclame.

Gekoppeld aan het thema ‘lifestyle’ of ‘gezonde voeding’ verdiepen leerlingen zich voor verschillende doelgroepen in ‘nut & noodzaak’ van het eten van de dagelijkse portie verse groente en fruit.

Lees verder

Buitenkans

Deze buitenkans geeft leerlingen de kans om op een andere manier stil te staan bij de waarde van ‘salades als gezonde, groene verleiders’. In overleg met de groene ondernemer komen de leerlingen tot 2 doelgroepen die extra in de spotlights dienen te komen. Voor deze 2 doelgroepen bedenken de leerlingen een reclamecampagne.

Kansen benutten

Leerlingen krijgen inzicht in de noodzaak van een gezonde levensstijl en doen ervaring op met het bedenken van acties/campagnes voor specifieke doelgroepen.


Nieuwe riolering in de straat? Zoek uit hoe dit gemaakt wordt.

Leerlingen nemen een kijkje achter de schermen bij bijzondere beroepen. Hoe “niet-coole” beroepen en werkzaamheden toch van groot maatschappelijk nut blijken te zijn.

Lees verder

Buitenkans

Deze buitenkans biedt school en leerling de gelegenheid om zich te verdiepen in ongewone beroepen die niet zo vaak in de spotlights staan. Oriëntatie op (niet voor de hand liggende) beroepen!

Kansen benutten

Leerlingen gaan samen met hun docent op onderzoek. Eerst digitaal en vervolgens op afspraak bij de gemeente reiniging.


De lokale radio zoekt nieuwe items. Iets voor uw leerlingen?

Leerlingen inventariseren onderwerpen die het waard zijn om door radio gebracht te worden. Leerlingen krijgen de gelegenheid om een kijkje achter de schermen van de radiowereld te nemen.

Lees verder

Buitenkans

Deze buitenkans biedt school en leerling de gelegenheid om zich te profileren. Wat wil de school uitstralen? Hoe wil de klas zich presenteren? Wat wil de indivuele leerling kwijt over zijn ‘agenda’?

Kansen benutten

Leerlingen staan stil bij de kracht van radio. Wat is de toegevoegde waarde van nieuwsverspreiding via radio boven die van internet? Wat is de kracht van het gesprek/de dialoog? Leerlingen inventariseren en programmeren radio-minded onderwerpen die ze vanuit school kunnen brengen. Leerlingen leveren niet alleen content, maar ook wisselende jr-radio journalisten/presentatoren.


De gemeenteraad wil graag weten hoe jongeren over een kwestie denken. Uw buitenkans! Leerlingen vormen een adviesraad.

De gemeenteraad van Kampen vergadert eens per maand, informatie daarover staat op internet. Leerlingen zoeken uit waar de gemeenteraad over vergadert. Waarover zouden leerlingen willen meepraten? Wat vinden zij belangrijk? Vanuit eigen interesse gaan leerlingen nadenken over maatschappelijke vragen.

Lees verder

U ziet dat er ‘daklozenopvang Kampen’ op de agenda staat. Wat stellen leerlingen zich hierbij voor, wat weten ze ervan? Welke ideeën hebben uw leerlingen voor oplossingen? Onder uw begeleiding formeren de leerlingen een adviesraad. De adviesraad denkt zelf na en verzamelt informatie en meningen bij ouders, politie, het Leger des Heils, etc. Zij stellen een lijst op met ideeën en suggesties en sturen deze aan de gemeenteraad, met een verzoek om een reactie.

Zo raken leerlingen meer betrokken bij wat er speelt in de gemeente, leren over hoe beleid tot stand komt, iets over politiek en over maatschappelijke problemen en het werken aan oplossingen. Uw school laat zich als maatschappij-betrokken instelling van zijn beste kant zien. De gemeente krijgt de kans om jongeren te interesseren voor het gemeentelijk beleid.


De gemeente snoeit ieder jaar de bomen rond de school. Uw buitenkans om leerlingen te laten zien dat er buiten veel te leren valt.

Naast de school is een gemeenteplantsoen. Als er gesnoeid wordt, doet uw klas mee. In die week vertelt u over groenvoorzieningen, taken en verantwoordelijkheden van gemeente en burgers en het nut van planten en bomen. De leerlingen bedenken een actie om de groenvoorziening optimaal te benutten en te onderhouden.

Lees verder

Met het jaarlijks snoeiwerk van de gemeente kun je veel kanten op. Het biedt een kans leerlingen die graag buiten zijn iets te bieden, je kunt insteken op natuur/biologie, leefomgeving, burgerschap en maatschappij. Het is ook een kans om de zorg voor de directe leefomgeving als gezamelijke verantwoordelijkheid duidelijk te maken. Leerlingen denken na over wat zij belangrijk vinden in de buurt van de school; bijvoorbeeld wel of geen bomen, een plantsoen, bloemen en waarom. Wat missen zij, wat vinden ze minder belangrijk? Wie moet ervoor zorgen, wat mag het kosten en wie betaalt het?

Met een kleine, door leerlingen opgestelde vragenlijst kan de klas naar buiten, naar de mensen die het snoeiwerk uitvoeren. Juist voor het basisonderwijs is het prettig dat de activiteit direct naast de deur is. Later wordt in de klas besproken wat ieder geleerd heeft, wat voor nieuwe dingen ze gehoord hebben. Er kan ook een groter project worden gedaan; een actie bedenken om groen te promoten, verschillende mogelijkheden (en gebruik) van ‘groen’ bedenken en een plan van onderhoud maken. Er is weinig nodig om deze kansen te benutten. Een telefoontje naar de gemeente, of naar de uitvoerende dienst voor ‘groenonderhoud’ is snel gedaan. Misschien is men bereid iets over de werkzaamheden te vertellen, leerlingen gereedschap ter beschikking te stellen om een handje te helpen, een poster over ‘groen rond de school’ te sponsoren, etc. U en uw leerlingen hebben vast nog veel meer ideeën. De gemeente en ‘groenmedewerkers’ zullen blij zijn met dit (school/burger)initiatief en met de getoonde interesse.


Het theater trekt weinig jongeren. Uw leerlingen gaan recensies schrijven voor de website in ruil voor vrijkaarten.

In de wijk staat een psychiatrisch ziekenhuis, met woonvoorziening voor clienten. Op het terrein is een theater, toegankelijk voor alle publiek. Het theater ziet graag meer bezoekers uit de wijk. Uw leerlingen mogen gratis naar de middagvoorstelling op zondag. In ruil daarvoor schrijven ze een recensie voor de wijkkrant.

Lees verder

De kans is hier heel duidelijk, de kans hoeft alleen nog gegrepen te worden. Dit theater is op loopafstand van de school en leerlingen mogen gratis de voorstelling bijwonen. Op zondagmiddag wordt op het schoolplein verzameld. Er zijn ouders bereid gevonden om de kinderen te begeleiden naar het theater. Er zijn ook kinderen die direct naar het theater gaan, soms met hun ouders erbij.

In de klas wordt het theaterbezoek voorbereid. Waar gaat de voorstelling over, wie zijn de uitvoerenden? Het schrijven van een recensie wordt uitgelegd; wat hoort er in te staan, voor wie schrijf je, hoe geef je je mening weer? U kunt met de leerlingen afspreken dat er per groepje een bepaald gedeelte van de recensie wordt geschreven. Leerlingen kunnen uiteraard zelf met suggesties komen voor een aantrekkelijke recensie.

Dit is een leuke, sociale en motiverende buitenschoolse activiteit voor leerlingen. Doordat zij een recensie schrijven zijn ze actief betrokken. Voor ouders is het leuk om de recensie van hun kinderen in de wijkkrant terug te zien en voor buurtbewoners is het informatief. Ten slotte hoopt het theater natuurlijk dat de leerlingen vaker naar het theater komen en hun familie en vrienden meenemen.


Groep 4 krijgt kijk op verbouwing van een winkelcentrum.

Naast de school wordt het winkelcentrum verbouwd. Er gebeurt daar veel, maar eigenlijk weten u en uw leerlingen van groep 4 niet precies waaraan er gewerkt wordt. U stapt op de aannemer af. Na een leuk gesprek wordt een afspraak gemaakt voor een rondleiding voor de klas door de aannemer en zijn mensen. Zo wordt een hinderlijk bouwproject een interessant bouwproject voor u en uw klas en heeft de aannemer ineens goed contact met veel kinderen, die zijn werk en materialen respecteren.

Lees verder

Kansen zien
Het gegeven is dat er naast de school een bouwproject wordt uitgevoerd; het winkelcentrum wordt verbouwd. U heeft soms behoorlijk last van het lawaai, kinderen lopen er soms na schooltijd tussen de materialen, gaan er spelen en gooien kleine materialen in het plantsoen. Van beide kanten, school en aannemer, zijn er irritaties. In deze situatie zitten echter natuurlijk ook kansen. Er gebeurt veel in het bouwproject, er wordt de hele dag gewerkt, maar eigenlijk weten u en uw leerlingen van groep 4 niet precies waaraan er gewerkt wordt. Nu het zo naast de deur is, zou u dat best kunnen vragen. U zou dan de klas wat kunnen vertellen over bouw (techniek), respect (voor andermans werk en eigendom) en over hoe het winkelcentrum er straks gaat uitzien (leefomgeving).

Kansen benutten
U stapt op de aannemer af. Daaruit volgt een interessant gesprek. Uw vraag is waar de aannemer mee bezig is. Dat blijkt met een forse uitbouw van het winkelcentrum te zijn. De plannen staan op papier, er zijn bouwtekeningen en een impressie van hoe het uiteindelijk wordt. Zou de aannemer hierover aan de leerlingen iets willen vertellen? En kan dat op de bouwplaats zelf, deze ligt immers naast de school.

U gaat vervolgens zelf aan de slag met het bedenken van de onderwijsactiviteit en hoe daar de rondleiding in past. U besteed aandacht aan veiligheid, een goed tijdstip om te komen, voorbereiding in de klas, enz. De aannemer is bereid om wat kopieën van zijn bouwtekeningen te maken. Hij zou aan het eind van een ochtend een half uur willen uittrekken voor een bezoek van de leerlingen aan het bouwproject.

Waarde toevoegen
De aannemer is enthousiast. Hij verwacht dat daardoor de kinderen interesse krijgen voor wat hij doet en respect voor zijn materialen (want er wordt wel eens wat meegenomen, of vernield, al is dat meestal niet door de jongste kinderen). Hij heeft zelf ook kinderen en vindt het leuk dat hij op deze manier aan kinderen iets over zijn werk kan vertellen.

De leerlingen vinden het geweldig dat ze zomaar binnen de hekken van het bouwproject mogen kijken. Ze steken veel op van wat de aannemer vertelt over wat er wordt gedaan, in welke volgorde dat gaat en naar welk eindresultaat wordt toegewerkt. Ze stellen heel veel vragen. Het half uur is snel voorbij. Terug in de klas zijn ze erg gemotiveerd voor de opdrachten die de leerkracht bij deze activiteit heeft bedacht.

De leerkracht is blij; ze heeft goed contact met de aannemer en zijn mensen, heeft zelf veel opgestoken van de rondleiding en ziet dat de kinderen het allemaal erg leuk vinden. Ze heeft met dit project veel aanknopingspunten voor lessen over de leefomgeving, veiligheid en constructies (techniek). Ze koppelt er ook een paar rekenactiviteiten aan (zoals: als je elke dag twee wandjes klaar hebt, en je moet 12 wandjes maken, hoe lang ben je dan bezig?).

Faciliteren docent
Voor dit project was eigenlijk niet veel nodig. De leerkracht heeft ruggespraak gehouden met de directie over het eventuele contact met de aannemer. Samen hebben ze het gehad over de veiligheidsaspecten en kwamen daar goed uit.

Bedankt voor uw aanmelding.
button_back_hover menu_bg