Ervaringen van deelnemers

Hieronder vindt u reacties van docenten en schoolleiders/managers die de training al hebben gevolgd.

Irene Brandsema, coördinator Volwasseneneducatie ROC Hengelo
Als deelnemer aan deze cursus ben ik zeer positief. De cursus zet je aan tot actie en is zeer inspirerend. Hulde aan de cursusleiders die om moeten gaan met een grote verscheidenheid aan voorkennis en achtergronden. Wat er aan de orde komt, is heel praktisch. Voor de rest moet je er zelf mee aan de slag om verder te komen. Voor mij is dat ook een kenmerk van ondernemen/ondernemend zijn en daar zetten de bijeenkomsten je zeker toe aan. Samenwerken met deelnemers uit andere colleges verruimt je blik en stimuleert ‘out-of-the-box’-denken.

Jessie Jager, lerares lichamelijke opvoeding Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud
Per definitie moet je als leraar een ondernemende houding hebben, want je moet het vermogen hebben iets over te brengen, leerlingen aan te moedigen, te stimuleren en een voorbeeld voor hen zijn. Ik heb de training gevolgd die mij absoluut heeft geholpen meer ondernemendheid in de school te brengen. Dat moet je wel durven, dit lef heb ik gekregen tijdens de cursus. Voor mij is het juist die ondernemende houding die ertoe doet op school, voor de leerlingen én voor mijzelf. Bijvoorbeeld door in drie minuten mijn verhaal neer te zetten en een ondernemingsplan te presenteren aan de directie. Zo ben ik de boer opgegaan met mijn plan om een productiebureau voor leerlingen te beginnen.

Maurijn Odé, docent ondernemerschap ROC Flevoland
Op onze school is ondernemerschap een speerpunt. Ik heb zelf ervaring als ondernemer; mijn gedrevenheid werkt als een rolmodel voor de leerlingen. Ook voor collega’s werkt het enthousiasme aanstekelijk. Een ondernemende houding is goed voor alle leerlingen. Leren samenwerken en elkaar aanspreken, dat is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel. Die competenties kun je later ook als werknemer goed gebruiken. Als je weet wat ondernemerschap inhoudt, kun je zelf een betere werknemer worden, want dan begrijp je beter hoe het werkt. Het volgen van de masterclasses van GrijpdeBuitenKans, inspireren, motiveren en dragen daar voor zowel leerlingen als docenten dan ook echt aan bij.

 

Bedankt voor uw aanmelding.
button_back_hover menu_bg